Persoonsgegevens

Machtiging

Verleent hierbij machtiging aan Fit Factory Borgerswold

Iedere maand de verenigingscontributie af te schrijven voor:

Tof! De survivalrunrunrunbond verplicht ons je dan wel te vragen om je in te schrijven bij de survivalrunrunrunbond. Dit kan door op mij te klikken.
[field id="voornaam"]
[field id="achternaam"]
[field id="adres"]
[field id="postcode"]
[field id="woonplaats"]
[field id="telnr"]
[field id="email"]
[field id="geboortedatum"]
[field id="ondergetekende"]
[field id="bankrekening"]
[field id="SBNnummer"]
[date_submit]
Geplaatst op
[field id="survivalrunrunrun_yesno"]
[field id="p76865715"]
© 2024 Fit Factory Borgerswold
Met   gemaakt door
Algemene Voorwaarden | © 2024 Fit Factory Borgerswold | Met   gemaakt door WOUTR